La Psicologia Aplicada al Cos

La Psicologia del Cos es vehicula a través de la Kinesiologia. La Kinesiologia, fonamentalment, és l'estudi del moviment del cos humà. Com a psicòloga, l'estudi de la kinesiologia em resulta abundantment útil per alliberar un gran ventall d'alteracions psicsomàtiques, ja que juntament amb el reconeixement de la connexió entre meridians, músculs, òrgans, punts reflexes i capes embrionàries neurològies, aplicant tècniques concretes, aconseguim trobar l'equilibri neuromuscular i reestablir la capacitat autocurativa de la persona.
 
Així doncs, la Kinesiologia que jo aplico reuneix els principals coneixements de diversos camps d'aproximació a la persona: neurologia, fisiologia, anatomia, psicologia, nutrició, medicina xinesa, i altres. D'aquesta manera, aconsegueix oferir una comprensió de la persona com un tot complert.
 
Tot el que apareix al cos físic es troba, prèviament, en el nostre camp d'informació. Amb la Kinesiologia, mirem quina informació hi ha en nosaltres i quins processos psicofisiològics hi ha implicats, com el cervell els processa, com ens hi estem adaptant en funció de com veiem el món i com el nostre cos respon a la manera de viure'l.”
Marta Camp